versie -≠97

wensplan : aanzet tot een strategische benadering van ervaren overlast


Tja en toen lagen er uiteindelijk veel mensen op straat. Hoeveel daar kom je moeilijk achter. Wij denken dat wanneer mensen met een berging, portiek of een tuintje gevraagd wordt of zij het verschijnsel buitenslaper kennen de resultaten weleens schokkend zouden kunnen zijn.

Het is nooit verstandig om je vingers te branden aan een vage schatting. Toch willen we dat wel doen. Wij denken dat er in en om Utrecht 100-1000 buitenslapers zijn. Mischien moet je wel zeggen dat er 500-5000 zijn. Wij denken dat dit aantallen per nacht zijn.

Wat zijn de grootste knelpunten?Het opjaagbeleid scoort hoog.

Een eigen plek ontbreekt.

Inplaats van verscherpende maatregelen zouden er mildere moeten komen.

Politie en Justitie behoren een stuk aardiger en behulpzamer te zijn tegen mensen die er ook allemaal niks meer aan kunnen doen.

Op ma 21-02-2000 werd er een junk door de Utrechtse politierechter veroordeeld zonder wettig bewijs. Een junk jat tenslotte per definitie nietwaar? Het is zijn broodwinning.

Heeft het nou echt zin (mag het moreel eigenlijk wel) om een buitenslaper te beboeten? Zo'n boete nadert inmiddels aardig de prijs van een echt hotelbed.

Dat bejegeningsbeleid van politie en justitie moet echt omgebogen worden naar minder klantenbinding.

Vervolg op deze financiele aanvallen is de financiŽle basis. Voor velen de Abw. De gemeente kan die toeslag toch volledig verstrekken. Een onderdak heeft ieder tenslotte nodig. Of het nu wonen heet of zwerven. De gemeente denkt er helaas niet aan. Die laat haar burgers liever bestelen. Wat echt de automatische konsekwentie is.

Daarnaast zou het erg helpen, maar daar gaat de gemeente weer niet over wanneer particuliere kamerverhuurders de huur tot een aanvaardbaar volume niet als inkomen hoeven op te geven. Dat geldt uiteraard ook voor bijstandsgerechtigden.

Ook voor de wet IHS zou een extra kamerbewoner geen konsekwenties moeten hebben. Want nu gaat er gefraudeerd worden om te overleven.

Aantonen dat je dakloos bent is een problematische zaak en het gaat er van komen.

Het IHC moet echt 24 uur open.

Een 24 uursbagage depot kon ook wel eens handig zijn.

Het wettelijke klachtrecht moet meer handen en voeten krijgen.

CliŽntenraden zijn misschien wel handig om een efficiŽnte organisatie uit te lokken.

Voila krijgt opdracht om de organisatie van het handmatig brede weegbree weg te steken te orrganiseren.

Het beheer van de beschikbare middelen voor participatie in het verslavingscircuit vraagt extra aandacht.
Enerzijds zal zoals overal elders de representativiteit bewaakt moeten worden (waar een club bezig is daar vallen anderen buiten de boot, dit gebeurt overal, is gewoon een kwestie van bedrijfscultuur
anderzijds zal de participatie toch verankerd dienen te zijn

Daar zijn inmiddels hulpmiddelen voor aangereikt door de wetgever (klachtrecht, medezeggenschap en kwaliteitswet).

Dat blijkt toch niet geheel voldoende te zijn.
In het verslavingscircuit komen daar nog elementen bij van de belasting.
Te denken valt aan de energie om de verslaving te onderhouden (erg inkomensafhankelijk),
het weggevallen zijn van een primair basale infrastruktuur en de daarmee opkomende psychologische struktuurvorming van de persoonlijkheid.

Al deze elementen maken dat de beschikbare tijd om aktief te zijn beperkt en nauwelijks voorzienbaar is.

Daar mee dient een plan om te participeren rekening te houden met mogelijkheden de bindingen met de samenleving aan te gaan en te koesteren.
Daarbij lijkt het wenselijk een breed spektrum in acht te nemen.
De groep is zeer divers en zal erg veel moeten doen om echte achterstanden in te halen.

Dat zou wel eens kunnen betekenen dat er veel meer gezocht moet naar srtukturele cultuur vorming dan inpassing in het bestaande procrustusbed.

een primair basale infrastruktuur heb ik niet exakt gedefinieerd.
te denken valt aan een inkomen
de beschikbaarheid van water en sanitair
voedsel
schone kleding
een veilige sociale en herkenbare omgeving

omdat het huidige verslavingscircuit wel zorgt voor kledingruil, maar minder voor de beschikbaarheid van wasmachines zodat de eigen kleding beschikbaar blijft spreek ik liever niet over zorg
Deze beschrijvende invulling kan voortgezet worden met voorbeelden van aanvechtbare prioritering van het aanbod. © jj ruiter utrecht 2000

Vanaf 24 februari 2000: opvragingen