Beste mensen,
We hopen dat jullie belangstelling hebben voor wat we doen. Daarom deze informatie.

meepraten
Voorzover wij weten gaan de groep van Monique Van Denderen en de MDHG fuseren op basis van het MDHG beleidsplan uit april 1999 'een vernieuwde opzet'.
Wij blijken daarvoor ook benaderd te zijn, maar onze faciliteiten zijn nauwelijks aanwezig. Dus heeft niet ieder dat op tijd vernomen. Dat laat overigens staan dat we het of niet willen of het nog niet weten.

We hebben zelf ook onze gedachten een beetje geformuleerd.
We noemen dat een wensplan en het document staat voor ieder toegankelijk op Internet .

De Utrechtse wethouder volksgezondheid (Van Leijenhorst) heeft opdracht gegeven via de GG & GD om een participatieplan te schrijven. Dat doet Johan Vermeulen van STADE. Geen onbekende in het welzijnsland van de Maatschappelijke Opvang.

Onze aandachtspunten daarbij blijken onder anderen te zijn:
Het draagvlak onder gebruik(st)ers en de ruimte om te participeren. Duidelijk is dat daar nog veel van de grond moet komen.

De regiovertegenwoordiger utrecht van de LVT is wel aanwezig geweest bij een aantal van de wijkgesprekken in maart over de hostels. Die gesprekken zijn bijzonder goed verlopen.
In juni komt de tweede serie, dan moeten de lokaties bekend zijn.

wetgeving
Het LSD en het GAVO hebben ieder een reaktie geschreven op het wetsontwerp SOV.

Wij houden het zelf maar bij bestaande wetgeving. We zijn bezig het nog jonge klachtrecht een beetje af te stoffen. We zoeken de klachtencoördinator van het IHC (GGD?).
Het lijkt wel of die achter kogelvrijglas zit.

'gratis' heroïne
Let nog even op vier april 2000. 's-Middags vergadert de raadscie FAZ (Achter St. Pieter 200 om twee uur) en 's-avonds om acht uur is er in het Jacobitheater een avond over het anderhalf jaar durende experiment project gekontroleerde verstrekking aan de Kaatstraat.
Het is voor buurtbewoners en ook aangekondigd in het UN. Als je erheen gaat kom dan een halfuurtje eerder.
Dan heb je nog even tijd om mee te groeien in het opbouwen van de sfeer van de avond.
Vaak staat of valt het klimaat waarin de discussie plaatsvindt daarmee.
Aan het onderzoek zelf zullen in Utrecht drie groepen van circa 25 zwaar verslaafden deelnemen.
De eerste groep krijgt een jaar lang geen bruin. De tweede pas na een half jaar. De derde begint ermee.

Op 27 april 2000 is er een open dag aan de Kaatstraat voor buurtbewoners van 16:00 tot 21:30 uur.
Als je daar een uitnodiging voor wilt lospeuteren moet je bij de projectmanager Henk Van de Berg op de GGD zijn. Hij is op de volgende manieren bereikbaar:
per post via: mevr Van Bremen, Antwoordnr 1227, 3500 EV Utrecht
per telefoon: 2863226
per electronische post: henkb@utrecht.ggd.nl


met vriendelijke groet


jan jaap ruiter, waarnemend secretariaat hdgu
Vanaf zaterdag één april 2000 half vijf: maal opgevraagd© jj ruiter utrecht 2000