inloopcentrum de stoep

Laatste wijzigingen op maandag 10 december 2001 17:30 (dag 344) sinds 3 december dubbele diensten tot en met 20 december 2001. Op 21 december 2001 naar alle waarschijnlijkheid gesloten vanwege verhuizing naar De Stek.
zondag vier november 2001 23:45 uur (dag 308)
Tot aan 17 september 2001 was dit inloopentrum gesloten.
Vanaf 17 september 2001 wordt er ook met dagloners gewerkt.
Huidige openingstijden:
dagelijks 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:00, 15:30 - ... & ... -22:30 uur

De Stoep is definitief gesloten met ingang van vrijdag 21 december 2001 wegens opening De Stek
De Stek open vanaf zaterdag 22 december 2001 16:00
Het inloopcentrum De Stoep is een TIJDELIJKE dependance van het Inloopcentrum Hoog Catharijne .
Het is in 2000 opengesteld (di 14 maart van 18:00 - 20:00 uur) en zal mogelijk al in december 2001 vervangen worden door een verbruikruimte. De capaciteit is dan aanzienlijk uitgebreid evenals de dienstverlening. De Stek heet deze (nog te bouwen) lokatie tussen Leidse Veer en Van Sijpesteijn.
meer informatie :
oude openingtijden -onvolledig-
© jj ruiter utrecht 2000, 2001


Vanaf dertien juni tweeduizend (22:30): maal opgevraagd

(sinds 19 juli 2001 19:00 uur)